Rozwijaj się z nami!

KRWConnect jest platformą finansowania społecznościowego, na której prezentowane są informacje o Projektodawcach, którzy poszukują finansowania w celu realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

Na platformie prezentowane są informacje dotyczące emitentów, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić emisje akcji lub udziałów do wartości nie wyższej niż 1 000 000 EUR lub poszukują finansowania przedsięwzięć gospodarczych w drodze udzielenia im pożyczki.

Publikowanie na platformie KRWConnect informacji na temat Projektodawców, prowadzonych przez nich ofert objęcia akcji lub udziałów lub udzielenia pożyczki mają na celu zwiększenie szansy na rozwój działalności prowadzonej przez Projektodawców, poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w finansowaniu społecznościowym.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w poszczególne projekty należy zapoznać się z Ostrzeżeniem o ryzyku oraz dokonać analizy informacji o projekcie dostępnych na stronie internetowej danego Projektodawcy.

Inwestowanie w firmy na wczesnym etapie rozwoju wiąże się z wysokim ryzykiem, m. in.: utraty części lub całego zainwestowanego kapitału, braku płynności, braku dywidend, rozwodnieniem czy ryzykiem zmiany stóp procentowych. Tego typu inwestycje powinny się odbywać tylko w ramach zdywersyfikowanego portfela. Platforma skierowana jest do wyłącznie użytkowników, którzy posiadają wystarczającą wiedzę, aby zrozumieć te ryzyka i podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Informacje dotyczące poszczególnych projektów zostały dostarczone przez Projektodawców, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Administrator Platformy nie bierze odpowiedzialności za informacje dostarczone przez Projektodawców.

Administrator Platformy nie wykonuje działalności regulowanej, w szczególności:

 1. nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 2. nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 • ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74
  e-mail: biuro@krwconnect.pl
  krwconnect.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000870754
  NIP: 5252843769
  REGON: 387612588