Rozwijaj się za pomocą KRWConnect

KRWConnect jest platformą finansowania społecznościowego, na której prezentowane są informacje o Projektodawcach, którzy poszukują finansowania w celu realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

W ramach Platformy KRWR oferuje uczestnictwo w prowadzeniu akcji promocyjnej Projektu, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach Platformy odesłania do strony internetowej Projektodawcy, na której zamieszczone są szczegółowe informacje o Projekcie.

Publikowanie na platformie KRWConnect informacji na temat Projektodawców oraz prowadzonych przez nich ofert objęcia akcji lub udziałów lub udzielenia pożyczek mają na celu umożliwienie sfinansowania realizacji określonych przedsięwzięć gospodarczych, a przez to przyczynienie się do rozwoju działalności prowadzonej przez Projektodawców, dzięki wykorzystaniu potencjału tkwiącego w finansowaniu społecznościowym.

Administrator oferuje również Projektodawcom wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z pozyskaniem kapitału.

 • ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74
  e-mail: biuro@krwconnect.pl
  krwconnect.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000870754
  NIP: 5252843769
  REGON: 387612588